Δημοσιεύσεις εταιρικών ισολογισμών

Στοιχεία εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ
ΑΦΜ: 800322040
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 115982404000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 2, 57009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310751379
FAX: 2310471520
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.wep-sa.eu
EMAIL: info@wep-sa.eu

Ισολογισμοί εταιρίας

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 115982404000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 115982404000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (24/05/2011-31/12/2012 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 115982404000